Telefon
WhatsApp
Foto Emülsiyon Arızaları ve Sebepleri
Foto Emülsiyon Arızaları ve Sebepleri

1 - Poz verdikten sonra yıkanırken,emülsiyon akıyor :


a) Poz müddeti çok az.

b) Emilsiyon hassaslaştırılmamış, bikromat veya diazo katılmamış veya yeterince katılmamış

c) Emülsiyon, poz vermeden evvel yeterince kurutulmammış.

d) Yıkama suyunda çok klor var. Klor emülsiyonu çözüyor.

e) Kullanılan poz lambası uygun değil.Diazolu ve hassas halde satılan emülsiyonlar, genellikle , UV ışınlı lamba ile poz vermek gerekir.Bunlara,her UV lamba ile poz vermek te mümkün değildir.UV ışınlarının dalga boyu önemlidir. Emülsiyonların çoğuna, 360 nm dalga boyundaki UV ışınları ile poz vermek mümkündür. Ancak, 320 nm dalga boyunun uygun olduğu emülsiyonlar da vardır.
 

Kullanılan emülsiyona hangi lambalar ile poz verilebileceğini satıcıya sorunuz.

Bikromatlı emülsiyonlara, normal ampullarle veya floresan lambalarla poz verilmesi mümkün ise de, UV lamba ile daha dayanıklı kalıplar elde edilir.
 

2 - Poz verdikten sonra, kalıp yıkanırken,emilsiyon yaprak - yaprak dökülüyor :


a) Emülsiyon çok kalın sürülmüş ve iyi kurutulmamış.Emülsiyonun dış tarafları kurumuş, poz alıyor, fakat iç tarafı tam kurumadığı için poz alamıyor,sertleşmiyor.

b) Emülsiyon sürmeden evvel, ipeğin yağı alınmamış.
 

 3 - Poz verdikten sonra yıkanırken hiç açılmıyor :


a) Çok fazla poz verilmiş.

b) Emülsiyon kalıba sürülüp kurutulduktan sonra ışık görmüş.

c) Bikromatlı emülsiyon kullanılıyor ise, kurutulduktan sonra hemen poz verilmemiş, bekletilmiş.

Dikkat : Bikromatlı emülsiyonlar, kurutulduktan sonra, tam karanlık yerde muhafaza edilseler bile, kendi kendilerine poz alırlar..

d) Emülsiyon sürme işi, ışık alan bir yerde yapılmış, emülsiyon poz almış.

e)Poz verilen filim tam siyah değil. Siyah olarak kabul ettiğimiz yerler ışık geçiriyor.Filim yerine, laser baskılı asetat kullanılması halinde, sık rastlanabilir.

f) Poz verilen filmin eczalı tarafı emülsiyona bakmıyor.Filim ters hazırlanmış.
Tramlı veya çok ince detaylı filimlerde, filmin ters olması,sağlıklı bir kalıp hazırlanmasını olanaksız kılar.

g) Emülsiyon sürüldükten sonra, çok sıcak hava ile kurutulmuş.Bikromatlı emülsiyonlar ,en fazla 35 derecede, diazolu emülsiyonlar ise, 40-50 derecede kurutulabilir.
 

4 - Emülsiyon yıkandığında, bazı yerle açılıyor, bazı yerler açılmıyor.


a) Filim bazı yerde, emülsiyona yapışmıyor.Bu olay,vakumsuz poz verldiği zaman sıkça görülür.

b) Filmin bazı yerleri tam siyah değil.(Laser hazırlanmış asetat kullanıldığında görülebilir.)

c) İyi açılmıyan yerlerin yakınında, seloteyp ile yapıştırılmış parça filimler olabilir.Seloteyp yükseklik yapar ve bu kısımlarda bu problem yaşanabilir.

d) Filim ters hazırlanmış olabilir. Bu durumda, ince detaylı yerlerde emülsiyon açılmayabilir.

e) Poz müddeti fazla olabilir.İnce detaylı yerlerde, poz fazlalığı, emülsiyonun açılmasını önler. Kaba detaylı yerlerde ise biraz poz fazlasının etkisi olmaz.

5 - Kalıbın orta kısmı açılmıyor, diğer taraflar iyi.


Reflektörlü tek lamba kullanıyorsanız, lamba cama çok yakın. Orta kısma fazla ışık veriyor.Poz müddetini azaltırsanız bu problem ortadan kalkar. Ancak , ozaman da,kenar bölgeler az ışık alacağında, emülsiyon yıkanırken , kenar bölgelerdeki emülsiyon akar.
 

Reflektörlü lambanın cama uzaklığı, poz verdiğiniz filmin içine sığabileceği dairenin 1,5 katı olmalıdır.Yani, filminizi 50 cm çapındaki bir daireye sığdırabiliyor iseniz, lambanın tepesinin cama uzaklığı 75 cm olmalıdır.
 

6 - Kalıbın orta kısmı çok iyi, ancak, kenarlar yıkanırken akıyor.

Reflektörlü lambanın yakınlığı sorunu. 5'nci maddede belirtilen olay oluyor.Poz az verildiği için, orta kısım yeterli poz alıyor, fakat kenarlara yeterli ışık gelmiyor.
 

7 - Kalıp iyi açılmış görünüyor, fakat baskıya geçince, özellikle, ince detaylı veya tramlı kısımlardan mürekkep geçmiyor.


a) Poz az verilmiş.Yıkandıktan sonra,emülsiyonun sertleşmemiş kısımları, ince detayların içine akmış ve buraları kısmen kapatmış.

Yıkandıktan sonra, derhal, kalıbın içine, emici bir kağıt havlu yayarak, fazla su alınmalıdır.

Emülsiyon yıkandıktan sonra, kalıbın içine elle dokunulduğunda, kayganlık hissedilmesi,.kabın içine yayılan kağıt havluya, emülsiyon renginin bulaşması,poz müddetinin yeterli olmadığını gösterir.

Her nekadar, kalıbın içine yayılan kağıt havlu, sertleşmemiş olan emülsiyonu alır ve ince detaylara akmasını önlerse de, az poz verilmiş kalıp dayanıksız olur.

b) İpekle, daha önce baskı yapılmış ,fakat baskıdan sonra sökülen kalıp iyi temizlenmemiş, Bazı bölgelerde, gözenekler içinde emülsiyon kurumuş ve gözenekleri kapatmış.

c) Çok ince bir ipekle baskı yapılıyor . Ancak,mürekkep, uygun miktar ve cinste geciktirici ile inceltilmemiş. Mürekkep gözenekler içinde kuruma yapıyor.
 

8 - Kalıp, çok az baskıda bozuluyor


a) Emülsiyon, yeteri kadar kurutulmadan poz verilmiş.

b) Yeterinden daha az poz verilmiş.

c) Kullandığınız mürekkep içinde, serigrafiye uygun olmayan, emülsiyonu bozan tinerler var.

d) Mürekkebe kattığınız incelticiler içinde, serigrafiye uygun olmayan, emülsiyona etki eden tinerler var.

e) ipeğin yağı iyi temizlenmemiş, emülsiyon ipeğe iyi yapışamıyor.

f) Emülsiyon , dayanıklı değil.

9 - Emülsiyon sürüldüğünde, açık renkli noktalar oluşuyor..


a) İpek yağlı, yağı temizlenip, nötürleştirilmemiş.İpeğin yağı, en iyi, alkalik temizleyicilerle yapılır.Alkalik temizleyiciler, yağı, kimyasal olarak sabuna çevirir.Ancak, ipek üzerinde, alkalileri kalması halinde, emülsiyon ipeğe iyi yapışamaz. Bu sebeple, alkalik temizleme yapıldıktan sonra, ipek % 1 lik asetik asitle silinerek veya sirke ile silinerek, 15 dakika kadar bekletilir ve bol su ile yıkanır.

b) Emülsiyon hassaslaştırıldıktan sonra, köpüğünün sünmesi için bekletilmeden, ipeğe sürülmüş.

c) Daha önce kullanılmış olan ipek, iyi temizlenmeden , emülsiyon sürülmüş, kapalı gözenekler var.

d) Emülsiyon çok sulu.

e) Emülsiyon çok hızlı sürülmüş, gözeneklerde hava kalmış.

10 - Baskı bittikten sonra, emülsiyon sökülemiyor.


a) Emülsiyon sökmede en önemli faktör, basınçlı sudur.İyi emülsiyonlar,basınçlı su kullanılmadığı zaman, sökülemezler.Emülsiyon ,gözenekler içinde kalır.Emülsiyon sökmede, ipek numarasına bağlı olarak, 20 atü basınca kadar su kullanılabilir.

b) baskıdan sonra, kalıp çok bekletilmiş.

c) Kullanılan mürekkebin içinde, veya mürekkep incelticilerinde emülsiyona etki eden ve emülsiyonu sertleştiren tinerler var.

d) Kullanılan mürekkep temizleyicisinde, serigrafiye uygun olmayan ve emülsiyonu sertleştiren tinerler var.

e) Kullanılan emülsiyon sökmeye uygun değil.

f) Kalıp hazırlandıktan sonra, özel kimyasallarla sertleştirilerek, daha dayanıklı hale veya sökülemez hale getirilmiş.

g) Kullanılann emülsiyon sökücü zayıf.